POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Zimný rez mladých ovocných stromkov, SZZ ZO 12-16 Nitrianský Hrádok. Náučný sad SZZ ZO

Fotogaléria