POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949 

 

 

ZMENU STANOV SZZ VZALO NA VEDOMIE MV SR DŇA 24.05.2022

 

Zabezpečuje :

Odbornú, výchovnú a osvetovú činnosť

Poradenskú činnosť

 

- v oblasti pestovania a ochrany plodín

- v právnej oblasti

- ekonomickej oblasti

- administratívnej oblasti

- výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a vín a destilátov

- súťaže, vedomostné detí a mládeže, viazaní a aranžovaní kvetov,                       

   v reze a rozmnožovaní biologického materiálu, ručnom kosení

 - podporu domáceho, zdravotne nezávadného pestovania, ovocia,

   zeleniny a kvetov, ekologického hospodárenia na pôde a nakladania

   s bioodpadom v záhradách

- vydávanie a sprostredkovanie odbornej záhradkárskej literatúry a

  aktuálnych informácií na webovej stránke zväzu

 

Zľavy pre členov

- pri vstupnom na výstavy
- pri kúpe záhradkárskych potrieb, biologického materiálu a literatúry

- pri poskytovaní služieb v sušiarniach, muštarniach a pestovateľských

  páleniciach

 -ponuky biologického materiálu a záhradkárskych noviniek
 -organizovanie a sprostredkovanie zájazdov na domáce a zahraničné

 výstavy

  -usmerňovanie, pomoc a stanoviská k vyporiadaniu, vlastníckych a

  užívacích vzťahov v záhradkových osadách v zmysle platných právnych

  predpisov 

 

Aktuálne práce v záhrade - všetky mesiace

 

Pranostiky - všetky mesiace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie