POČET PRÍSTUPOV: 645677Časopis ZÁHRADKÁR rodinný magazín nielen pre záhradkárov

 

Časopis vychádza mesačne, cena 1 výtlačku 1, 89 €

Vydáva spoločnosť: News and Media Holding, a.s.,

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

telefón  : 02/32 15 33 12

Slovenská republika

www.newsandmedia.sk

IČO : 47 256 281

Adresa redakcie : Bajkalská 19 B, 832 15   Bratislava 3

web: www.izahradkar.sk

Telefón : 0915 448 099