POČET PRÍSTUPOV: 436917Časopis ZÁHRADKÁR rodinný magazín nielen pre záhradkárov

Časopis ZÁHRADKÁR rodinný magazín nielen pre záhradkárov

Časopis vychádza mesačne, cena 1 výtlačku 1, 69 €

Vydáva spoločnosť: News and Media Holding, a.s.,

Einsteinova 25, 825 01 Bratislava

Slovenská republika

www.newsandmedia.sk

IČO : 47 256 281

Adresa redakcie : Panónska cesta 9, 852 99 Bratislava 5

web: www.izahradkar.sk

Telef.kontakt : 0915 448 099