POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 9.ROČNÍK, 2016