POČET PRÍSTUPOV:
1 181 9492. ročník vedomostnej súťaže detí- Mladý záhradkár

Republikový výbor SZZ v y h l a s u j e pre rok 2008
 

2. ročník vedomostnej súťaže detí –

Mladý

 záhradkár

Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách

- 10-12 ročné deti ( V.- VI. trieda )

- 13-15 ročné deti ( VII.-VIII.trieda )

Súťaž bude prebiehať - na úrovni ZO SZZ a OV SZZ

- národná súťaž

Podmienky : - súťaže sa môžu zúčastniť deti od 10 do 15 rokov bez ohľadu,

či je členom krúžku – Mladý záhradkár

- súťaž na úrovni ZO a OV SZZ sa uskutoční v termíne

najneskôr do 30. júna

- národná súťaž sa uskutoční v jesennom termíne

najneskôr do 30. septembra

 

Vedomostná súťaž na úrovni

ZO a OV SZZ
 

 • Funkcionár ZO alebo OV,MV SZZ, prípadne vedúci krúžku – Mladý záhradkár zistí záujem detí o vedomostnú súťaž,

 • Ak prejaví záujem minimálne 10 detí zašlite prihlášku na sekretariát RV SZZ,

 • Zašleme Vám publikáciu pre deti a mládež – I.diel s vypracovanými heslami z oblasti botanika, pôda, ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a ekológia,

 • Vedúci krúžku – Mladý záhradkár zamerá svoju výuku na vypracované heslá,

 • Po prebratí a zvládnutí spracovaných okruhov spracuje vedúci krúžku test s 30 otázkami. Každá otázka má mať 3 možnosti (1 správna). Za každú správnu odpoveď získa 1 bod, teda max. 30 bodov,

 • Súčasťou vedomostného testu má byť tiež praktické poznávanie rastlín, plodov a semien záhradných plodín, ktoré obyčajne rastú v období konania súťaže,

 • Súťažiaci s najvyšším, počtom bodov postúpi do národnej súťaže,

 • Výsledky súťaže – umiestnenie prvých 3 detí v každej kategórii oznámite na sekretariát RV SZZ najneskôr do 30. júla 2008   

Vedomostná súťaž na národnej úrovni
 

 • Uskutoční sa najneskôr do 30. septembra 2008 na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch,

 • So súťažiacimi deťmi sa súťaže zúčastní 1 sprievodná osoba,

 • Náklady spojené s národnou súťažou hradí RV SZZ ( doprava, občerstvenie počas súťaže, ceny a pod.),

 • Garantom a hodnotiacou komisiou je komisia odbornej výchovy pri RV SZZ,

 • Súťažiace deti obdržia po absolvovaní národného kola preukaz – Mladý záhradkár,

 • Deti, ktoré sa umiestnia na prvých 10 miestach oceníme.
   

 


Dokumenty na stiahnutie