POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Vyhodnotenie výtvarnej súťaže 2012