POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Vyhodnotenie Victoria regia 2012