POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Sekretariát SZZ RV, o.z.

Havlíčkova 1476/34, 817 02 Bratislava-Staré Mesto,   IČO 00178152
 

telefón: 02 /207 071 76, 02/207 071 77, 02/547  710 41
 

e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

 

web: www.zvazzahradkarov.sk  

 

PRACOVNÍCI:

 

Juraj KORČEK,  tajomník SZZ RV, o.z.

Eva SENEŠIOVÁ, sekretárka

Ing.Anna SZABÓOVÁ, vedúca organizačného oddelenia