POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949UZNESENIE z 11. zasadania SZZ RV konanom 09.04.2022 v Bratislave