POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A ZVIERATÁ