POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949USMERNENIE K VYPĹŇANIU IČO NA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK

HESLO JE K DISPOZÍCII  PO PÍSOMNOM VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA

VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY

A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.


Dokumenty na stiahnutie