POČET PRÍSTUPOV: 474150ODPOVEĎ MINISTRA P a RV Ľ.JAHNÁTKA