POČET PRÍSTUPOV: 600050ODPOVEĎ MINISTRA P a RV Ľ.JAHNÁTKA