POČET PRÍSTUPOV: 934078VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 9.ROČNÍK, 2016