POČET PRÍSTUPOV: 1053136Vzory testov a poznávania druhov rastlín a tlačivá na odpovede vo vedomostnej súťaži mladý záhradkár