POČET PRÍSTUPOV: 1156222Poradca záhradkára 31

OBSAH

Pestovanie ríbezlí a egrešov v záhradkách ( Ján Mezey ) 
Sortiment ovocných druhov do vyšších polôh ( Ivan Hričovský ) 
Podpníky – ich vplyv na pestovaniaovocných drevín ( Eva Šidová ) 
Pestovanie aktinídie a pepina v záhradke ( Oto Tokár ) 
Pestovanie figovníka v okrajových oblastiach ( Jozef Čerňanský ) 
Pestovanie papriky ( Ján Šipoš ) 
Rez okrasných drevín ( Pavel Vreštiak- Richrd Vreštiak ) 
Orchidea a jej pestovanie v byte ( Zdeněk Ježek, preklad Katarína Kettmannová ) 
Zakladanie a ošetrovanie trávnika ( Anna Králiková ) 
Obsah tém Poradca záhradkára čísiel 1 až 30 podľa zamerania ( spracovala Katarína Kettmannová ) 
Farebná príloha Ampelografia stolových odrôd viniča hroznorodého ( Ondrej Korpás )

Cena: 55,-Sk

           1,83 €

Na prepočet bol použitý konverzný kurz: 1 € = 30,126 Skk