POČET PRÍSTUPOV: 1156222Bonsaj

Autor: Miloslav Ryšán

Obsah: 
Úvodom - 5 
Stručná história miniaturizácie stromu - 7 
Japonská typológia bonsajov - 13 
Stromy s jedným kmeňom - 14 
Stromy s dvoma alebo s viacerými kmeňmi - 22 
Stromy vysádzané jednotlivo do spoločnej nádoby - 25 
Bonsaj a kameň - 26 
Hľadanie vzorov v prírode - 32 
Roztriedenie bonsajov podľa výšky - 33 
Saikei a Bonkei- miniatúrne krajinky - 35 
Špeciálne nádoby a misky - 38 
Potrebné náradie a technické pomôcky - 42 
Získanie a predpestovanie rastlinného materiálu - 45 
Nákup bonsajov - 45 
Úprava stromov a krov získaných v prírode - 46 
Vytvorenie miniatúry z častí inej rastliny - 53 
Vrúbľovanie - 61 
Zakoreňovanie odrezkov - 62 
Sejba semien - 63 
Pestovanie - 73 
Predpestovanie vo voľnej pôde - 73 
Výber a úprava nádoby - 74 
Úprava stromu - 74 
Zmes zemín - 75 
Sadenie stromčekov - 76 
Prisádzanie iných rastlín - 76 
Zalievanie - 76 
Umiestnenie - 77 
Prihnojovanie - 78 
Prezimovanie - 80 
Tvarovanie - 81 
Tvarovanie drôtom - 82 
Rez - 85 
Rozšírenie kmeňa a zmenšovanie listov - 88 
Tvarovanie niektorých typov - 90 
HOKIDACHI - 90 
CHOKKAN - 92 
KENGAI - 92 
MOYOGI - 94 
NEAGARI - 97 
SEKIJOJU - 98 
YOSE-UE - 101 
Napodobňovanie vysokého veku stromov - 103 
Prirodzené a umele vypestované miniatúry - 108 
Ochrana proti chorobám a škodcom - 110 
Chyby pri pestovaní a odstránenie ich následkov - 111 
Miniatúrne stromy pre byt (Indoor) - 113 
Rastliny a izbové bonsaje v našom byte - 115 
Ako tvarujeme a ošetrujeme niektoré vonkajšie bonsaje - 122 
Do ktorých typov možno niektoré druhy rastlín tvarovať - 126 
Aké smery možno predpokladať v záľube pestovania bonsajov v Európe - 128 
Stromy a kry vhodné na miniaturizovanie - 129 
Slovníček slovensko-latinských názvov - 172 
Použitá literatúra - 174