POČET PRÍSTUPOV: 1156223Poradca záhradkára 26

Štíhle vreteno v záhradkách (J. Mezey – O. Paulen ) 
Pestovanie štepených orechov ( A. Kanderová ) 
Pestovanie jahôd v záhradke ( L. Smatana ) 
Chyby pri obrábaní pôdy a pôdne rozbory ( Z. Bedrna ) 
Zeleniny prezimujúce na záhonoch ( V. Machurek ) 
Okrasné rastliny do tieňa ( A. Jakábová ) 
Spála jadrovín ( T. Kormanová ) 
Poznáte hostiteľské rastliny spály jadrovín ( J. Matlák ) 
Farebná príloha -Ihličnany v záhradke – sortiment