POČET PRÍSTUPOV: 1156224Biozáhradka

Autor: Doc.Ing. Viliam Horniak,CSc.

Obsah: 
Úvod - 3 
Zásady a metódy alternatívneho záhradkárenia - 5 
Pôda v biozáhradke - 8 
Hnojenie v biozáhradke - 13 
Osevné postupy na znášanlivosť rastlín - 41 
Kalendár prác biozáhradkára - 52 
Záver - 61 
Použitá literatúra - 62