POČET PRÍSTUPOV: 1156224Spolupráca SZZ so SZV, založenie ovocného sadu v Líščom údolí, január 2022

Úspešná spolupráca medzi Slovenským zväzom záhradkárov a Slovenským zväzom včelárov pokračuje.

Na pozemku Ústredia Slovenského zväzu včelárov v Bratislave o výmere 1600 m2 poskytol Slovenský zväz záhradkárov po vzájomnej dohode priateľskú pomoc pri  príprave pozemku, výbere a zabezpečení biologického materiálu na výsadbu záhrady ovocnými druhmi. Záhrada bude slúžiť v budúcnosti ako ukážková, demonštračná a výučbová základňa pre členov oboch zväzov.

Fotogaléria