POČET PRÍSTUPOV: 1141304Sekretariát RV SZZ

Sekretariát - Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava
 

telefón: 02 /207 071 76, 02/207 071 77, 02/547  710 41
e-mail:
info@szz.eu.sk, tajomnik@szz.eu.sk, oro@szz.eu.sk, ekonom@szz.eu.sk

web: www.zvazzahradkarov.sk  

Pracovníci :  

Juraj KORČEK,  tajomník RV SZZ

Ing.Anna SZABÓOVÁ, vedúca organizačného oddelenia