POČET PRÍSTUPOV: 645669ODPOVEĎ MINISTRA P a RV Ľ.JAHNÁTKA