POČET PRÍSTUPOV: 748930



ODPOVEĎ MINISTRA P a RV Ľ.JAHNÁTKA