POČET PRÍSTUPOV: 1118411GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A ZVIERATÁ