POČET PRÍSTUPOV: 1044375GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A ZVIERATÁ