POČET PRÍSTUPOV: 1008922GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A ZVIERATÁ