POČET PRÍSTUPOV: 1008943ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS, OK v r. 2020