POČET PRÍSTUPOV: 1044386ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS, OK v r. 2020