POČET PRÍSTUPOV: 1063562ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS, OK v r. 2020