POČET PRÍSTUPOV: 917215REGIONÁLNE EXPOZÍCIE OVOCIE ROKA, ZELENINA ROKA, NAJKRAJŠIA KOLEKCIA 2020