POČET PRÍSTUPOV: 917224ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS,OK/MK V R.2020