POČET PRÍSTUPOV: 946880USMERNENIE K VYPĹŇANIU IČO NA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK