POČET PRÍSTUPOV: 852652ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS,OK/MK V R.2020