POČET PRÍSTUPOV: 834200ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS,OK/MK V R.2020