POČET PRÍSTUPOV: 834203PRÍHOVOR TAJOMNÍKA RV SZZ NA II. VOLEBNOM SNEME ČZS PRAHA 23 - 24.11.2019