POČET PRÍSTUPOV: 677944ORGANIZAČNÉ POKYNY NA KONANIE ČS V ROKU 2019