POČET PRÍSTUPOV: 707716ORGANIZAČNÉ POKYNY NA KONANIE ČS V ROKU 2019