POČET PRÍSTUPOV: 525816ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS 2018