POČET PRÍSTUPOV: 691344



60. VÝROČIE ZALOŽENIA SZZ