POČET PRÍSTUPOV: 83419502/01/2020 | SPRAVODAJCA 1/2020
klik SEM
01/01/2020 | POZVÁNKY 2020
Klik SEM
HESLO JE K DISPOZÍCII  PO PÍSOMNOM VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.
https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-schranka/aktivacia-schranok-po