POČET PRÍSTUPOV: 1141304http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzpc.aspx?id=188672&full
HESLO JE K DISPOZÍCII  PO VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.
25/04/2022 | POZVÁNKY 2022
Klik SEM
FOTOGALÉRIA OCENENÝCH PRÁC   FOTOGALÉRIA HODNOTIACA KOMISIA
Klik SEM
10/01/2022 | PORADNE
KLIK SEM PRE VSTUP DO PORADNÍ
Zľavy pre členov